Alışveriş Sepeti

0

Alışveriş çantanız boş

Mağazaya git

Teslimat Bilgilendirme

Teslimat Bilgilendirme

a)Ürün, TÜKETİCİ’nin talep etmiş olduğu teslimat adresinde SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi yetkilisi marifetiyle, ilgili kişiye teslim edilecektir. TÜKETİCİ gösterdiği adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye yapılan teslimatın, TÜKETİCİ’ ye yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmektedir. Teslim anında TÜKETİCİ’nin adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de TÜKETİCİ ye aittir.

 

b)Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’nin TÜKETİCİ tarafından onaylanması ve ürün bedelinin TÜKETİCİ’nin tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya Banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünü teslim yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

c)Teslimat, 30 (otuz) günlük yasal süre geçirilmeksizin, siparişin SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren SATICI tarafından taahhüt edilen süre içinde yerine getirilir. SATICI, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkansızlık halleri, beklenmeyen haller, salgın hastalık, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu TÜKETİCİ’ ye bildirmekle yükümlüdür.

 

d) SATICI, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI’ya aittir. Bunun dışında teslimat masrafları TÜKETİCİ’ye aitti